Afscheid Mgr. Smeets op 11-11-2018

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.
Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen. De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door. In plaats van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur ’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al ontvangen.

Met betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen – misschien zelfs geen sta-plaats.

Het kerkbestuur is op dit moment aan het inventariseren hoeveel parochianen uit Venray mee zouden willen gaan naar Roermond naar de wijding op 8 december om 10.30 uur. Daarna wordt in overleg met het bisdom bekeken of er voor al deze mensen een plaats zal worden gereserveerd of dat er geloot zal worden.


Wie interesse heeft om mee te gaan, kan zich daarom inschrijven middels de lijsten die achter in de kerken liggen. Daarmee kunt u zich voorlopig inschrijven. Nog niet is gezegd dat u daadwerkelijk een plek zult krijgen. Dat wordt later bekend gemaakt. De inschrijving sluit op zondag 4 november. U kunt overigens aangeven hoe u naar Roermond wilt gaan: óf op eigen gelegenheid óf met een bus, geregeld door het kerkbestuur.

Over de opvolging van deken Smeets is nog niets bekend. Zodra dat concreet wordt, informeren wij u uiteraard. Vooralsnog zullen de vieringen in de beide Venrayse kerken gewoon doorgaan.


H.Mis door Thai Quoc Nguyen

" op zondag 4 december droeg neomist Thai Quoc Nguyen, die tijdens zijn priester opleiding bij ons een jaar stage heeft gelopen  en op 6 november tijdens een Eucharistieviering in de Sint Antoniuskathedraal te Breda priester werd  gewijd, in onze kerk zijn Eerste Heilige Mis.
Dit in aanwezigheid van zijn ouders, die voor de wijding uit Vietnam over waren gekomen, familie, kennissen en veel parochianen.

In de viering kreeg Thai namens beide parochies een mooie kelk met pateen aangeboden.
In het verre verleden was deze kelk van een Venrayse priester geweest en via de zuster van het vroegere St. Josefklooster in de Paterskerk gekomen.
Met geschonken geld door parochianen werd deze kelk weer helemaal opgeknapt en werd er een paté bij gekocht, zodat een jonge priester, die in beide parochies tijdens zijn stage het hart van velen heeft gewonnen, deze kelk weer mag gebruiken.

Klik HIER voor een fotoimpressieHuwelijk met de Heer
Een bericht van Thai Nguyen

Lieve parochianen van Venray,

Zalig Pasen wens ik u en uw familie toe. Dat de vreugde en vrede van de verrezen Heer u altijd mogen vergezellen.
Ik ben Thai quoc Nguyen, priesterstudent van het bisdom van Breda, oude-stagiair van uw parochie.
In de vreugde van de verrijzenis van de Heer zou ik graag met u mijn onzegbare vreugde delen: op 22 mei dit jaar zal Mgr. Liesen van het bisdom van Breda mij tot transeunt-diaken voor zijn bisdom wijden. Deo volente hoop ik dat ik aan het einde van dit jaar ook door hem tot priester gewijd mag worden. Mijn weg naar het priesterschap is een lange, geen gemakkelijke maar toch genade-volle weg geweest.
Toen ik nog klein was, wilde ik priester worden. Na de afronding van mijn universitaire rechtenstudie in 2004, begon ik in 2005 de priesteropleiding in mijn thuisbisdom Can Tho, het zuiden van Vietnam. Nadat ik van 2008 tot 2014 op Rolduc mijn priesteropleiding had gevolgd, ben ik in juli 2014 naar het bisdom van Breda overgegaan om er mijn studie voort te zetten. Vorig jaar liep ik parochiestage in Oudenbosch. Momenteel ben ik stagiair in de Norbertusparochie in Roosendaal en blijf er werkzaam in de eerste periode na de wijding. Na een lange weg van studeren en verlangens van bijna dertig jaar mag ik eindelijk met de Heer trouwen. Met de Heer trouwen is de beste samenvatting van mijn belevingen en emoties toen ik hoorde dat ik gewijd mocht worden.
Ik was ooit verliefd en had vriendin. Toch heb ik tijdens mijn priesteropleiding nauwelijks ervaren dat ik alleen ben. Ik heb vaak ervaren dat de Heer in staat is om mijn verlangens naar liefde te vervullen. Het ervaren van de onvoorwaardelijke Liefde van de Heer voor ons allen en in het bijzonder voor mij en mijn liefde voor Hem is de belangrijkste motivatie geweest dat ik door de moeilijkheden heen ging om priester te mogen worden. Van harte dank ik u allen voor uw steun en vergezellen. Zonder u zou mijn weg naar het priesterschap onmogelijk zijn geweest. Mag ik u vragen om voor mij om de gaven van de Heilige Geest te blijven bidden, zodat ik met liefde en toewijding mijn komende taken mag uitoefenen. Moge de verrezen Heer altijd uw kracht en vreugde zijn. Zalig Pasen!

Bovendonk,
Thai Nguyen


Diensten in de Goede Week

  GroteKerk PatersKerk
Vigilie Palmzondag
19 maart
19.15 uur: H. Mis met palmwijding – volkszang.

18.00: Gezinsviering (kinderkoor)
Palmzondag
20 maart                                                                   

9.15 uur: Palmwijding bij kruis aan het kerkpad
(bij goed weer)

9.30 uur: Hoogmis –
Gregoriaans Schola
11.00 uur: Gezinsmis

11.00 uur: Hoogmis met Palmwijding en Kinderwoorddienst + kinderopvang(‘t Zonnelied)
Vanaf 9.30 uur: in pastorie Palmpasenstokken knutselen
Maandag in de Goede Week
21 maart
9.00 uur: Leesmis


19.00 uur: Gezamenlijke boeteviering
Dinsdag in de Goede Week
22 maart

 

9.00 uur: Leesmis
Woensdag in de Goede Week
23 maart
9.00 uur: Leesmis


Witte Donderdag
24 maart

19.15 uur: Gezamenlijke H. Mis met voetwassing en herdenking Laatste Avondmaal –
Petrus’ Bandenkoor –
acolieten Paterskerk.
Aansluitend: Aanbidding van het Allerheiligste.

Goede Vrijdag
25 maart

15.00 uur: Kruisweg en kruisverering –Petrus' Bandenkoor.
19.00 uur Gezamenlijke viering in de Paterskerk.

15.00 uur: Kruisweg


19.00 uur: Gezamenlijke herdenking van het lijden en sterven van Christus
(Kamerkoor Venray)
Stille Zaterdag
26 maart
9.30 uur: Rondbrengen ziekencommunie
21.00 uur: Paaswake met zegening van water en vuur –
Petrus' Bandenkoor.

20.00 uur Pontificale Paaswake (Zangers van Sint Frans
Eerste Paasdag
27 maart
9.30 uur: Hoogmis –
Petrus 'Bandenkoor.
11.00 uur: Hoogmis met kinderwoorddienst en kinderopvang (‘t Zonnelied)

Tweede Paasdag
28 maart
9.30 uur: Hoogmis – met Volkszang.

11.00 uur: Hoogmis (Crescendo)

"Op maandag in de Goede Week, 21 maart a.s., om 19:00 uur is er in de Paterskerk een gezamenlijke boeteviering voor beide parochies in Venray Centrum en uiteraard voor mensen uit andere parochies. In het vorige parochieblad vindt u in twee bijdragen achtergrondinformatie over het sacrament van boete en verzoening".


Bisdombedevaart naar Rome tijdens Heilig Jaar

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar.
In het kader daarvan biedt het bisdom Roermond een diocesane bedevaart naar Rome aan. Deze vindt plaats van 12 tot en met 17 november 2016
Mgr. Wiertz en Mgr. De Jong heten u welkom en zullen u op deze reis begeleiden.
Tijdens deze 6-daagse reis wordt een basisprogramma aangeboden. Voor groepen is er daarnaast volop gelegenheid om in overleg een eigen invulling aan het programma te geven.
Belangrijkste kerken
Het centrale programma bestaat uit bezoeken aan de vier grote basilieken: Sint-Pieter, Santa Maria Maggiore, Sint-Jan van Lateranen en Paulus buiten de Muren. In sommige van deze kerken zullen we ook samen eucharistie vieren. Op het programma staat ook een bezoek aan de Friezenkerk: de Nederlandse kerk die pal aan het Sint-Pietersplein ligt. Op datzelfde plein sluiten we ons woensdag aan bij de algemene audiëntie van paus Franciscus.

Historische plaatsen
Wie wil kan onder leiding van onze deskundige gidsen de omgeving van Trastevere, Piazza Navona en het klassieke Rome verkennen. Ook bezoeken we de catacomben, waar de eerste christenen begraven werden. Uiteraard is er in het programma ook volop vrije tijd om te winkelen, een terrasje te pikken of een museum te bezoeken.
Groepen
Parochies, zangkoren of andere verenigingen die als groep aan de bedevaart willen deelnemen zijn van harte welkom. In overleg met het Huis voor de Pelgrim kan een eigen programma voor deze reis worden samengesteld.
Verblijf
In Rome overnacht u in een uitstekend kloosterhotel op circa 15 minuten loopafstand van het Vaticaan. Het verblijf is op basis van halfpension. Voor de lunch kunt u gebruik maken van de vele restaurantjes in de stad.
Prijs
Per persoon op basis van een tweepersoonskamer: 839 euro. Toeslag eenpersoonskamer: 210 euro
De reissom is inclusief
 Retourvlucht Rome
 Transfer luchthaven Rome-hotel v.v.
 Vijf overnachtingen in een uitstekend kloosterhotel op basis van halfpension (ontbijt en diner)
 Excursies zoals vermeld in het programma
 Openbaar vervoerkaart in Rome
 Begeleiding door deskundige reisleiding
 Gebruik audiosysteem
 Uitgebreide reisbescheiden
Reisverzekering (voor deelnemers die in Nederland wonen)
Indien gewenst
De mogelijkheid bestaat om vanaf een of meer centrale opstapplaatsen in Limburg gezamenlijk per bus naar de luchthaven te reizen. Hiervoor brengen we een kleine toeslag op de reissom in rekening.
Annuleringsverzekering
In de reissom is géén annuleringsverzekering opgenomen. Wij raden u aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Meer informatie: http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome

Aanmelden: voor de bedevaart huisvoordepelgrim

info@huisvoordepelgrim.nl
telefoon: 043 - 321 57 15

 


 

5 daagse Bedevaart naar Banneux

Banneux wordt ook wel "Klein Lourdes genoemd en is de grootste bedevaart­plaats in België. Jaarlijks komen bijna een half miljoen pelgrims, waarvan .zo'n 40.000 Nederlanders, samen. De route naar Banneux is uitzonderlijk mooi met bossen, weiden en schitterende vergezichten.

Het bisdom Roermond heeft, zoals andere Nederlandse Bisdommen, een diocesaan comité dat in samenwerking met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten dag­bedevaarten en vijfdaagse ziekenbedevaarten organiseert voor mensen van het bisdom Roermond.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere pelgrims.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat een speciaal team, bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in uw verblijf in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Triduüm 2015

 

 

1 daagse Bedevaart naar Banneux

Banneux wordt ook wel "Klein Lourdes genoemd en is de grootste bedevaart­plaats in België. Jaarlijks komen bijna een half miljoen pelgrims, waarvan .zo'n 40.000 Nederlanders, samen. De route naar Banneux is uitzonderlijk mooi met bossen, weiden en schitterende vergezichten.

BEDEVAART NAAR BANNEUX

Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg worden dagbedevaarten per bus georganiseerd, begeleid door een priester en deskundige reisleiders. Indien gewenst kan een lunch worden geregeld.

nog geen gegevens bekend voor 2015

Informatie bij de regionale contactpersonen en bij
het bedevaartbureau te Maastricht

telefoon: 043-3215715
email: banneux@bedevaarten.com
website: www.bedevaarten.com
regionaal contactpersoon voor Venray: Mw. A Rongen 0478-546468

 


Vastenaktie 2016
Een zorgboerderij in Nepal

Na een succesvolle Vastenaktie vorig jaar, die in de gemeente Venray ruim € 12.000 heeft opgebracht, voldoende voor de geplande renovatie van het weeshuis St Noa’s Family in Oeganda, vraagt Vastenaktie Venray nu uw steun voor een project in centraal Nepal.
Na de aardbeving in Nepal vorig jaar is de situatie in de getroffen provincies nog steeds chaotisch. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt en wonen in tijdelijke behuizing. Wegen, watertoevoer, scholen, historische gebouwen, gescheurde gebouwen en huizen, er is nog heel veel op te knappen. Ook eten en transport werd na de aardbeving een groot probleem.
Vele dorpen in de Nepalese Himalaya zijn verwoest, mensen lijden aan trauma’s, maar proberen het leven voort te zetten binnen met de middelen die hun ter beschikking staan. Op veel plaatsen is dat niet veel, ook al omdat vanwege grote transportmoeilijkheden bouwmaterialen nauwelijks beschikbaar zijn. Maar de wederopbouw is begonnen...

Kopila Nepal is een lokale Nepalese organisatie die zich inzet voor mensen die lijden onder depressie, trauma en diverse vormen van mishandeling en/of verstoting, m.n. gericht op de rol van de vrouwen. Hun werkgebied ligt o.a. rond het eerste epicentrum van de recente aardbeving in Nepal. De organisatie richt zich momenteel op mensen met ernstige traumatische ervaringen door hen in deze moeilijke leefomstandigheden bij te staan en een veilige leefomgeving te bieden.
Kopila Nepal is momenteel bezig om een zorgboerderij op te zetten in de gemeente Kalika in centraal Nepal, midden in het aardbevingsgebied. Kopila Chautari is een soort zorgboerderij die een veilige omgeving moet gaan bieden voor vrouwen die langere tijd begeleiding nodig hebben om te herstellen van hun traumatische ervaringen. Van groot belang voor de plaatselijke dorpsgemeenschap is dat deze boerderij zich ook inspant om de traditionele biologische manier van boeren te behouden. Kopila Chautari zal daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel en wederopbouw van de dorpsgemeenschap Kalika.
De overheid heeft momenteel geen plannen om dit project daadkrachtig en financieel ondersteuning te bieden. Kopila Nepal is echter bereid dit op zich te nemen, samen met de lokale dorpsgemeenschap van Kalika en vraagt Vastenactie om financiële steun.
De Venrayse Marjo Jenniskens, die al vele jaren in Nepal leeft en werkt, zal dit project ondersteunen en begeleiden. Inmiddels zijn er fruitbomen gepland en er wordt gewerkt aan een omheining, zodat dieren van buiten op het terrein geen vernielingen kunnen aanrichten. De huidige activiteiten zijn daarnaast gericht op het ontginnen van het land en het bouwen van behuizing voor de vrouwen en werknemers van de zorgboerderij. De agrarische werkzaamheden zullen de volgende stap zijn ...

De eerste vrouwen verblijven inmiddels in Kalika en krijgen daar geestelijk hulp, creatieve therapie en leren stap voor stap over de werkzaamheden op het land. Het verblijf in de bergen, een veilige omgeving en de natuurlijke manier van leven zonder stress doet hun zichtbaar goed.

Vastenaktie 2016 vraagt in de parochies in Venray-Centrum en alle kerkdorpen om een financiële bijdrage voor deze zorgboerderij. Elke bijdrage is welkom.

Klik voor de flyer van de vastenaktie

 


Deken Harrie Smeets van Venray benoemd tot kanunnik

ROERMOND - Deken drs. H. M.G. (Harrie) Smeets van Venray is donderdag 3 september door bisschop Frans Wiertz benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Als kapittelheer mag hij zichvoortaan kanunnik noemen.
Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop en wordt geconsulteerd bij alle grote beleidsbeslissingen. Ook speelt het kapittel een belangrijke rol als een bisschop terugtreedt. De kanunniken nemen dan tijdelijk het bestuur van het bisdom waar. Ook stelt het kapittel dan onder leiding van de proost (voorzitter) een voordracht op voor de benoeming van een nieuwe bisschop.
In het bisdom Roermond telt het kapittel maximaal 12 leden. Naast de hulpbisschop en de vicaris-generaal zijn dit diverse priesters uit het bisdom. Na het overlijden van deken mgr. Arnold Borghans van Kerkrade was er vorig jaar een vacature ontstaan.
De installatie van deken Smeets tot kanunnik vindt plaats tijdens de eerstvolgende kapittelvergadering op 7 december.

Smeets behoudt overigens zijn overige taken als pastoor-deken van Venray en voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten.

 


Doopvoorbereiding voor jonge ouders

Voor wie en wat doen we ...


We doen dit voor ouders die hun kindje willen laten dopen.

 Het doel hiervan is; ouders met elkaar in gesprek te laten komen over wat hen beweegt en motiveert hun kind te laten dopen. 

Dit kan gebeuren via opgemaakte stellingen, voorlezen van een tekst, gedicht etc. 
De ouders kunnen zelf ook met vragen komen.

Naast het directe contact met de priester wordt in de gezamenlijke doopvoorbereiding ook uitleg gegeven over de betekenis van de dooprituelen. En eventueel een bezoek aan de doopkapel. We attenderen de jonge ouders ook op de rijke schat aan boeken en andere materialen die er vanuit het Carolushuis in de hal van de pastorie Paterskerk aanwezig en te koop zijn.
Naast 2 leden uit de werkgroep neemt ook een geestelijke van ons  dekenaat aan  deze avond deel.
Eén keer in de vijf / zes weken wordt een dergelijk avond gehouden. 
De avond duurt van 20.00 u tot uiterlijk 21.30 uur en vindt plaats in de pastorie van de Paterskerk aan de Leunseweg  5.  
Het opgeven kan 2 tot 3 maanden voor de doopdatum.
Ook ouders uit andere parochies van het dekenaat kunnen hier aan deelnemen. 

Als u uw kindje wilt laten dopen meldt u dit via het secretariaat van onze parochie op maandag t/m vrijdag m.u.v. donderdag, tussen 9.30 en 11.00 uur. Via mw. O. Voesten wordt u verder geholpen. 
De doopzondag voor de Grote Kerk (Petrus-Banden) is op de 2e zondag van de maand. Het dopen wordt gedaan door deken Smeets . 
Voor de Paterskerk neemt u contact op met het secretariaat aldaar tussen 9.30 en 10.30 uur. Telnr.0478-580202
De werkgroep bestaat uit: 

Rooster 2015-2016 doopgesprekken:


Radio Maria gaat digitaal

De uitzendingen van Radio Maria Nederland, die momenteel via de middengolf worden uitgezonden op AM675 gaan per 1 september vervallen.

Dit betekent voor de luisteraars dat via de middengolf er geen verbinding meer is met Radio Maria.
Hiervoor moet dan een andere radio worden gekocht.
Dit is een digitale radio de zogenaamde DAB+ radio.
Radio Maria heeft zo’n radio laten maken in een speciaal model. Verder kunnen op deze radio ook andere zenders worden beluisterd in digitale kwaliteit, alsmede zenders in FM kwaliteit

Voor verdere informatie kunt u bellen of mailen naar: De pastorie van deken Smeets op de openingstijden van het secretariaat. Maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 10.30 u. behalve op donderdag. telefoon: 0478550740 of petrbnd@zonnet.nl

U kunt ook de site van Radio Maria raadplegen.


 

Periodieke giften voortaan zonder notariële akte aftrekbaar!

Gelukkig nemen velen in Venray al jaren deel aan de “Aktie Kerkbijdrage” van de parochies in Venray. Het is u ongetwijfeld bekend dat giften aan kerkelijke instellingen voor de belastingdienst aftrekbaar zijn als deze de minimumgrens van 1% van het drempelinkomen (tenminste 100 euro) overschrijden.

Omdat u jaarlijks geld aan de kerk geeft zou het misschien te overwegen zijn om uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke schenking (minimaal 5 jaar).
Met ingang van 2014 kan dit via een onderhandse akte en hoeft er geen notaris meer aan te pas te komen. U kunt deze akte opmaken voor een termijn van 5 jaar. Het voordeel een dergelijke akte is, dat de minimumgrens komt te vervallen. Uw schenking is dan volledig aftrekbaar. Dit kan u snel een voordeel van misschien wel 100 euro of meer opleveren. U kunt dit zelf berekenen.
Zou het dan niet geweldig zijn om uw periodieke gift aan de kerk te verhogen met het bedrag dat u meer terug ontvangt van de belasting.
Voor de kerk is dit extra inkomen en voor u blijft het hetzelfde als voorheen!
Formulieren, om deze akte te laten opmaken kunt u hier downloaden. De formulieren zijn ook verkrijgbaar op de administratie van de Grote Kerk (Eindstraat 6) en van de Paterskerk (Leunseweg 5).

Comité Kerkbijdrage Grote Kerk
Drs. F. Welschen
Comité Kerkbijdrage Paterskerk
W. Megens

Overige parochies
Informeer bij de administratie van uw eigen parochie.


Procedurele afspraken rond uitvaarten

Klik hier voor een printversie

Contactpersoon afspreken uitvaart/avondwake
Het is van groot belang dat u een afspraak voor een uitvaart of avondwake alleen via de centrale telefoonnumers maakt:

Het is mogelijk dat het mobiele nummer van de deken of het nummer van de diaken, in geval van afwezigheid van genoemde contactpersonen, wordt doorgeschakeld  naar een mobiel nummer van een vervangende contactpersoon. Mocht niet  worden opgenomen, spreek dan de voicemail in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Mocht u via een andere weg een uitvaart proberen af te spreken, dan is de kans aanwezig dat de kerk reeds bezet is, er geen geestelijke beschikbaar is of dat andere zaken niet goed geregeld worden. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Mogelijkheden
Het zou fijn zijn als u, voordat u contact met ons opneemt, wellicht de volgende zaken in uw achterhoofd mee laten spelen en als het kan voorbespreekt met de nabestaanden.

Deze Open Kerkennacht is een gezamenlijke opzet van 
Grote Kerk, Paterskerk en PKN-kerk Het Zonnelied.