Vastenactie Dekenaat Venray 2018

Doel 2018
Dit jaar zal het door vastenaktie bijeengebrachte geld worden besteed aan kleinschalige kippenfarms voor oorlogsweduwen in Sri Lanka.
In het Oosten van Sri Lanka ligt het district Batticaloa. Deze streek is de afgelopen jaren zwaar getroffen door een vernietigende tsunami in 2004 en een langdurige burgeroorlog. Veel mensen zijn er omgekomen, veel anderen moesten noodgedwongen verhuizen en er is veel schade. Geld voor exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen is er niet. De werkeloosheid is hoog.
In deze streek hebben zich ruim 1200 oorlogsweduwen gevestigd, samen met 200 wezen en 100 gehandicapten. Ze hebben nauwelijks middelen van bestaan. De bisschop van Batticaloa heeft een project opgestart in het dorp Vaharai, waar de allerarmsten leven.
Via dit Vastenaktieproject kan voor tien families een kleinschalige kippenfarm worden opgezet. Kippen zijn erg waardevol op Sri Lanka. Ze verschaffen de weduwen een redelijk bestaan. De verkoop van eieren komt ook de lokale gemeenschap ten goede. 
Vastenaktie Venray wil met het bijeengebrachte geld de bouw van een tiental grote kippenhokken financieren en voor elk van de tien weduwen 40 kippen om te starten. Op de langere termijn zal dit project door geleidelijke uitbreiding zichzelf blijven financieren.

Verslag actie 2017
Vastenaktie heeft in 2017 opnieuw geld bijeengebracht voor een zorgboerderij in Nepal, "Kopila Chautari". Vorig jaar is er voor dit project van Marjo Jenniskens in Venray € 10.000 bijeengebracht. Marjo meldt dat het goed gaat. Momenteel wonen er tien vrouwen samen met 10 geiten, een waterbuffel met een kalfje, een koe die ook een kalfje heeft gekregen en wat kippen.
De vrouwen voelen zich verbonden met de dieren, die goed worden verzorgd. De dagelijkse activiteiten variëren van melken, gras snijden voor voer, lopen met de geiten om te grazen, kippen voeren, werken in de tuin, koffieplantjes verzorgen, maar ook mee helpen in de huishouding. Op hun eigen manier en tempo dragen ze allen hun steentje bij.
In Kalika zelf zijn voor de lokale gemeenschap trainingen gegeven voor dierenmanagement en werd instructie gegeven hoe ze koffieplantjes moeten kweken. De bedoeling is om in de toekomst daar lokale organische koffie te gaan maken. De melk van de koeien wordt verkocht en er wordt ook ghee (boter) van gemaakt die op kleine schaal verkocht wordt.
Mede dankzij het geld door vastenaktie bijeengebracht is de zorgboerderij goed op weg om financieel voor zichzelf te kunnen zorgen.